สร้างเมื่อ :
Server Informantion

ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์

Server Info ข้อมูลเซิฟเวอร์
 • EXP & JOB Rate
 • Base Exp & Job Rate : x100
 • Max Level : 200/70
 • Max Status : 130
 • Drop Item Rate
 • Etc Rate : x10
 • Usable Item : x10
 • Equipment Rate : x10
 • Card Rate : x30
 • Boss Drop Item Rate
 • Boss Equipment Rate : x1
 • Boss Card Rate : x3
Party Info ข้อมูลปาร์ตี้
 • Party Rate
 • จำนวนเข้าร่วมปาร์ตี้สูงสุด : 19 คน
 • Party Share Rate
 • Share Party สูงสุด : 25 เลเวล
Guild Info ข้อมูลกิลด์
 • Guild Rate
 • สมาชิกกิลด์สูงสุด : 36 คน
 • Guild Alliance Rate
 • พันธมิตร : ไม่สามารถพันธมิตรได้
Guild War Info ข้อมูลกิลด์วอร์
 • Guild War Infomation
 • วันกิลด์วอร์ : พฤหัส , อาทิตย์
 • เวลากิลด์วอร์ : 21.00 - 22.00
Ban Skill & Item Server ข้อมูลปิดการใช้งาน สกิล,การ์ด,ไอเท็ม
 • Skill Ban
 • Battle Chant : GVG , PVP
 • Abracadabra : GVG , PVP
 • Mind Breaker : GVG , PVP
 • Marionette Control : GVG , PVP
 • Loki's Veil : GVG , PVP
 • Battle Theme : GVG , PVP
 • Harmonic Lick : GVG , PVP
 • Acoustic Rhythm : GVG , PVP
 • Assassin Spirit : GVG , PVP
 • Rogue Spirit : GVG , PVP
 • High Jump : GVG , PVP
 • ปรับสมดุลการ์ด การเปลี่ยนแปลงในแผนที่ War of Emperium / PvP / Battleground
 • Card : Sealed Drake
 • Card : Golden Thiefbug
 • Card : Dark Guardian Kades
 • Card : Contaminated Wanderer
 • Card : Deviling
Refine Rate ข้อมูลการอัพเกรด อาวุธ,ชุดเกราะ
ระบบตีบวก คลิกเพื่อดูข้อมูล
Command Server คำสั่งเปิดใช้งาน ฟรี
 • คำสั่ง
 • @time
 • @at
 • @noask
 • @mobinfo / @mi
 • #stats
 • #itemlist
 • #cartlist
 • #storagelist
 • #battlestats
 • #enemystats
 • !ping
 • !vsync
 • รายละเอียด
 • ดูเวลาของเซิร์ฟเวอร์
 • ตั้งร้านค้า ออฟไลน์
 • ปิดคำชวนทุกอย่าง
 • ตรวจสอบข้อมูล Monster
 • ตรวจสอบ Stats ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Item ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Cart ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ Storage ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ ค่าสถานะ ของตัวละครเรา
 • ตรวจสอบ ค่าสถานะ ของผู้เล่นในเกมส์
 • ตรวจสอบ ค่า Ping
 • เปิด/ปิด 60FPS